~ Duálpárok 2011. 02. 13.

Ezen évetek sokatok számára tartogat sorsfordulatot párkapcsolati téren. Akik nem élnek párkapcsolatban, ők egy váratlan fordulattal meglelhetik saját energetikai rendszerük kiegészítő felét.

Akik párkapcsolatban élnek, és nincs bennük késztetés ennek megváltoztatására, ők pedig oly érzéseket, vonzásokat fedezhetnek fel társukban, mely kapcsolatukat egy magasabb szintre emeli.

A változások, amik bennetek zajlanak, képessé tesznek benneteket arra, hogy meglássátok társatokban Istent, és az Istennőt. Ennek előfeltétele, hogy bennetek kifinomodjon a női és a férfi jelleg. Vizsgáljátok felül az anyai és az apai mintát, gyermekkorotok rögzült gondolatmintáit, a társadalom elvárásaiból jövő hibás programokat.

Mennyire vagytok jelen önmagatokban?Mennyire vagytok képesek áthatolni a sok életen keresztül rátok rakott álruhákon, melyek beszürkítik lelketek?Vonzásotok pontosan ennyire lesz erős. Egy elszürkült testmező , hasonló rezgésszintű párt tud bevonzani.

Ahogy magatokat alakítjátok át, gyógyítjátok lelketek, úgy kerültök egyre közelebb a szívetekben vágyott párkapcsolathoz. Ezen év sok változást hoz bennetek, a lelketek nemesedik, ezért nagyon megnő az esélye, hogy az általatok duálpárként emlegetett társ belépjen a vonzáskörzetetekbe.

S ez nem jelenti azt, hogy azonnal felismeritek egymást, és onnantól csak boldogság lesz részetek.

Duálpár csak egy van. Hozzá hasonló viszont több is. A duálok azonos forrásból származó, a polaritás rendje szerint szétvált energetikai tudatok. A forrásuk, az alap mintázatuk ugyanaz, ezért örök vonzásban vannak, s keresik egymást a végtelenben. Az egyik a szellem síkjáról közelit, a másik pedig az anyag rendjéből. Nagyon sokáig nem találkozhatnak egymással, mert hiába nagy a vonzás, a taszítás is igen nagy. Ha találkoznak, és energiáik nem letisztultak, és elsősorban a szívcsakra nem elég nyitott, akkor akár ellenségek is lehetnek. Ezért nem volt megengedett számukra eddig a találkozás.

Természetesen vannak olyan párok, akik már előbb találkoztak, mert ők képesek voltak már előző életeikben a taszítást kirendezni maguk közül. S vannak olyanok is, akik még vakok egymásra, mert a félelem falat épített közéjük.

A duálpárok szerelmetes szerelemben való egyesülése hatalmas eget és földet tisztító energia örvényt indít el. Minden felismerésben , mely a lelketek mélyéről támad, egy tiszta fényoszlop támad, amely a Föld és a Naprendszer hálórendszerének a tartóoszlopává válik, s felér egészen az Úr asztalához, ahol megzendül a győzedelmi ének.

Egy Forrás egyesült, és hazatért.

Ahhoz , hogy létrejöjjön az energetikai egyesülés , teljes és bizonyos felismerés kell. Hiába élnek egymás mellett, ha nincs egymásra szemük és szívük.Ismerjétek meg önmagatok. Gyógyítsátok lelketek. Ha így tesztek, akkor felismeritek másik feletek, mert önmagatokat látjátok meg benne. Önmagatok hiányzó részét.

Kosztich Évi
Tündérkert

~ Az elmúlt évetek rámutatott 2011. 02. 12.

Az elmúlt évetek rámutatott minden örökségetekre és karmikus terhetekre. Az év utolsó napjai rávilágítottak, hogy hol a helyetek a vérszerinti családotokban, saját Univerzumotokban. Kik és hogyan irányítanak benneteket. Ez az év önmagatok való középpontjába való behelyezkedést fogja segíteni. Eddig éltetek a szüleitek, a gyermekeitek, a kapcsolataitok a társadalmatok elvárásai szerint. Igazodtatok a karmátokhoz, az örökölt és születésünkkor kapott programokhoz, a nevelésetekkor rátok ragadt gondolatformákhoz, s legkevésbé saját lényetekhez.
..

S most nem az elmúlt évek önző magatartásformáját kell megismételnetek, mely teljesen elszakította az egyedet az Univerzum hangjaitól, hanem egy tökéletes harmóniában való behelyezkedést a saját tengelyetekre, mely tökéletesen illeszkedik a Föld hálórendszeréhez, a Naprendszeretek hálórendszeréhez, és az Univerzum Hangjaihoz.
A cél az, hogy egyediek maradjatok az Egész tökéletes részeként, Harmóniában minden tudattal és tudattalannal.
..

Ezen évetekben minden történés a saját utatokon maradást fogja elősegíteni. Sokatoknak nagyon nehéz lesz, mert hosszú évek megrögzött, biztonságosnak vélt energiát kell átértékelniük, és megváltoztatniuk. Könnyen eltévedhettek az érzelmek útvesztőiben, mert programjaitok nagy része még múltba néz. Meg kell tanulnotok beállni a sodrásba, minden pillanatban jelen lenni, figyelni , értékelni, s az egész részeként cselekedni. S hogy az egész a családot jelenti, a munkátokat, vagy bármilyen más történésetek szereplőit , az azon múlik, hogy mennyire tág a látóteretek. Vannak már kevesen, kik képesek átlátni az Univerzum egészét, s annak részeként cselekedni , értvén az Univerzum Igazságát.
..

A hibás programot hordó sejtek burjánzása megmutatja, hol a hiba a rendszeretekben. Pillanatok alatt léphet életbe, de íródhat is felül a hibás program, mely akadályozza az úton való haladásotokat. Az örökségül kapott, meg nem oldott , nyitott energiaörvények befejezésre várnak.Gondoljatok most azokra az érzésekre, mely elveszik tőletek az élet által adott boldogság esélyét.
..

Van e jövőképetek? S ez a jövőkép a tiétek? Ismeritek e önmagatok annyira, hogy tudjátok miben lelnétek örömötöket? Ismeritek saját erősségeiteket, adottságaitokat?
Utána jártatok már, hogy mi vált ki belőletek indulatot, s miért? Mi gátolja bennetek a boldogság felismerését? Őseitek visszatérnek hozzátok. Ősanyáitok és apáitok szelleme felszabadul a Föld mélyéből, s egyesül rendszeretekben, megsokszorozva lelki erőtöket. Reinkarnációtok emlékmintái, Földben élő energiái felébrednek bennetek, erős változásra kényszerítve benneteket. Minél inkább tiltakoztok befogadni önmagatok ősi szellemeit, testetek annál erősebben fog reagálni a nehéz változásokra. Csontjaitok törnek, tüdő- torok fájdalmak, melyek a tiltakozás jelei, a magas láz, mely átégeti régi programjaitok, hidegrázások, melyek az energiák belépését jelentik, és sorolhatnánk még bőven a test jelzéseit. S vegyétek észre, hogy egyszer csak már nem emlékeztek régi fájdalmakra, nem jönnek elő az emlékek, melyek gyötörték lelketek. Már nincs meg a félelem, mely oly régóta gyötört benneteket.
..

A változásokat nektek is akarnotok kell. Minden ellenállás komoly betegséget eredményez, mert a körülöttetek és a bennetek jelen lévő energiák már nem tűrik el az energia blokkok, hibás gondolatminták, negatív szimbólumok, lejárt szerződések, önpusztító fogadalmak őrizgetését.
Minden , a fejlődéseteket gátló cselekedetetek káros hatásáról pillanatok alatt értesültök. Akik már sok adósságukat elrendezték, ők álmaikon keresztül kapnak figyelmeztetést, mert az ő energetikai hálórendszerük jól átjárható, és nincs szükségük drasztikus megoldásra. Akik kényelmesen másokra vártak , s életfeladatuk sok kivetnivalót hagy még maga után, ők balesetek, betegségek , gyorsan változó történések szereplőivé válnak, ahol a történések aszerint alakulnak, ahogy az irányító tudat megoldja a megtapasztalásait.
..

Ezen évben kinyílik a bőségszaru, s mindenki aszerint részesül belőle, hogy mennyit tett le a közösség asztalára. Itt nincs helye a hazugságnak, s vélt érdemeknek sem.Ki mennyire volt képes önmagához képest Rendet tenni saját és szerettei életében, lerendezni adósságait, elengedni vélt sérelmeit.Az okkult tudományok használói, a mágia értői szembesülnek saját megteremtett energiáikkal. Visszaszáll rájuk mindaz, mit nem Isteni Rendből kértek. Az idő duplájára gyorsult, a fátyol egyre vékonyabb.


Kosztich Évi
Tündérkert

~ Lélekmagunk... 2011. 02. 11.

Az égi tanítások folyamatosan elmondják, mennyire fontos, hogy megtaláljuk önmagunk középpontját, belső harmóniánkat. Ez segít megértenünk kik vagyunk és honnan jöttünk.
Igazából ez nem jelent mást, minthogy rádöbbenünk Istennel való azonosságunkra. Arra, hogy Létezésünk Belőle született és Benne teljesedik, csak addig egy kicsit Világot látunk.
Mint a Teremtő gyermekeinek, mindig, minden pillanatban lehetőségünk van Atyánkkal kapcsolatba lépni, kapcsolatban lenni. Ez a kapcsolat egy örök, elmúlhatatlan Szeretet-Fény, mely Létezésünk, Van - ságunk alapja.Ez a Fény születésünk pillanata, mely téren és időn kívül mindig Atyánk Szívében tart minket.Mikor megszülettünk egy csodálatos Fényszikra pattant ki az isteni Szívből, mely annak egyedi Szeretetdobbanásából keletkezett. Ez a dobbanás az Élet ritmusával rezonál és folyamatos kapcsolatot tart a Teremtés táncával.A Teremtés állandó változás és fejlődés, mely harmóniában működik az isteni Akarat Rendjével, és éppen ebben van állandósága.Minden Fény ebben az állandóságban, a Teremtés tiszta csodáját éli meg a maga valóságában, a Létezés aspektusain keresztül.
Mik is vagyunk akkor Fényszikraként? Tiszta, fénylő Szeretet-megnyilvánulások, Isten Létezésének bizonyítékai (mi meg mindig máshol, kívül keresgélünk, mikor mi magunk vagyunk, amit nem akarunk meglátni).

Biztos történt már veled olyan, hogy annyira boldog voltál csak úgy, Magadtól, minden külső körülmény ellenére, hogy szinte szikrákat láttál táncolni magad körül…
Ezek azok a Szeretet-energia „szellemi-kisülések”, melyek teremtő erőd által a térben megjelennek, mert képes vagy összekapcsolódni szellemi Fényeddel. Ilyenkor Szíved tiszta, isteni szeretete, szellemi és lelki tereiden át olyan fényerővel sugároz, hogy láthatóvá válik az érzés az Élet-öröm.Ezek a Fényszikrák a te energiateredben csillognak, és megrezegtetik aurád, mely tested felé sugározza a Szeretet emelkedett állapotát. Tested aztán érzékszerveiden keresztül mint jó érzés, öröm fogja ezeket fel. Így emberként te is táplálod lelked ezzel a megéléssel, hiszen, minden, mit emberként tapasztalsz, lelked emlékezetét gazdagítja.

De mi is a lélekmag?
A Lélekmag a teremtő isteni Szeretetszikra lelki Fénye.
A Létszikra Isten szellemi esszenciájából kiváló Fény, egy születés, a Teremtés.
Ez a Fényszikra Isten Tudatosságát és szerető erejét birtokolja, és együtt pulzál a Létezéssel: VAN!Az isteni Tudatosság Fényszikrája kibocsátja Létét, és szellemi Fényt hoz létre, Önmaga kifejeződésén, ragyogásán keresztül a Teremtés aspektusaiban.De ahhoz, hogy Fénye átfogja a rezgések minden rétegét, az adott térben való megnyilvánuláshoz Önmagát alakítania kell.Így a Szellem teremtő Fényszikrájából kihelyez egy Fénymagot, melyet lelki anyaggal von be, de központja ugyanazon a szellemi rezgésen dobban, összeköttetésük maga az isteni Fény-minőség.
A szellemi Szív belehelyezi magát a lelki Szívbe, melynek fénylő szikrája EGY azon Létezés!A lélekanyaggal bevont isteni szikra képes arra, hogy kapcsolatot tartson fent az anyag és a szellem között.
Ezért a szellemi Szívből képesek vagyunk egy lépéssel eljutni a Szeretet Fényútján keresztül a lelki Fényszívbe, majd onnan tovább az ember szívében létező isteni Szikrába a Lélekmagba. De ez ugyanúgy megfordítva is igaz. Lelkünkkel emberi Szívközpontunkból tartjuk a kapcsolatot az isteni minőségen keresztül, és lelki szívünkön át érhetjük el szellemi Tudatosságunkat.
Mikor meditálunk, emelkedünk, ezeken a Fénykapukon át lépünk az örök Létezés tereibe, melyek össze vannak kötve a szellemi Tudat rezgéseivel, az isteni Szikra fényével.
Ez a lélekmag tehát emberi Szívünkben ugyanúgy maga az isteni Szikra, mely a Szellem tudatossága Bennünk, csak közben áthalad a lelki téren, hogy fizikai világunkban megnyilvánulhasson.Minden Fényszikra összeköttetésben áll a Szeretet isteni rezgésén keresztül a szellemi-lelki és fizikai Szívben!Tehát a szellemi, lelki és fizikai Központunk az egy isteni Minőség szikrája, mely az adott aspektusunknak adja a Teremtés ritmusát.Lélekmagunk a kapu magasabb Létezésünk aspektusaiba, és az onnan érkező tanítások és Fények belépési pontja.
Létezésünk emberi, lelki és szellemi aspektusai folyamatosan kapcsolatban állnak és hatnak egymásra.
Mikor emberi tudatunk megnyílik a lelki Fényre, szellemünk elkezdi hangolni Lélekmagunkat. Ez azt jelenti, hogy a Fénykaput nagyobbra tárja, hogy több Fény áradhasson belénk, ezáltal jobban rezeghessen bennünk az isteni Fényszikra visszarezonálva a szellemi Tudatosságot.
Ekkor nyílnak meg bennünk olyan felismerések, melyek eddig hittel éltek bennünk, de most ezzel a Fénnyel tudássá érnek.
Lélekmagunk rezonanciája bennünk magasabb frekvencián képes már rezegni, mert mi magunk több Fényt engedünk magunkba.Ha tudatunkat engedjük fejlődni és át-szellemiesedni, akkor ezek a tudati rezgések már képesek felfogni, megérteni és rákapcsolódni lélekmagunk rezonanciáira.Olyan ez, mintha fizikai szívünk lenne a vevő (mint egy rádió), ami azt képes közvetíteni, amire mi beállítjuk. Hiába küldi az adó (lélekmagunk) a szélesebb sávok jelzéseit is, amíg ki nem teljesítjük ezeket a tudati érzékeinket, nem értelmezhetjük a jeleket.Ezért lelkünk folyamatosan jelzéseket küld emberünknek, hogy engedje újabb frekvenciára állítani tudatosságát, hogy a lélekmag rezonanciából újabb tartalom legyen értelmezhető.Így haladunk lépésről-lépésre a tudatosodás útján az isteni megértése felé…

Szellemi Fényszikránk örök összeköttetése lélekmagunkkal nem változik, csak mi fejlődünk, és jövünk rá ennek lényegére. Ahogy nyitogatjuk tudatosságunk kapuit és egyre több szellemi Fényt engedünk lelkünkön keresztül Önmagunkba, egyre biztosabban érezzük az összeköttetést, az összetartozást Istennel.Ezért emberként nagyon sokat tehetünk fejlődésünkért, ha szeretetteljes megismeréssel és elfogadással vagyunk elsősorban önmagunk iránt, hiszen Isten Létének bizonyítékaként vagyunk a Földön!
Saját Létezésünk, Önmagunk megismerésének vágya elindítja bennünk tudatosodásunk, mely minden nappal egyre több csodát tár fel előttünk, és bár sokszor kell választanunk, de ha engedjük, hogy Szív-vezérlésünk dolgozzon bennünk, rátalálunk Lélekmagunk hangjára, mely Isten szavait suttogja bennünk.

Ez pedig így hangzik: SZERETET VAGY!
Pusztai Orsi